MED ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET

Välkommen till RECO

Kopplar samman människor med hållbar infrastruktur

Jimmy Sjögren

VD Reco Konsult

Jimmy är byggingenjör SBR och har 32 års erfarenhet från anläggningsbranschen och från entreprenadsidan. Främst inom anläggningsentreprenader mark, -och betongentreprenader med platsgjutning av betong kompetens klass 1-U. Samt även fastighetsbranschen.


Våra tjänster

RECO Konsult erbjuder en mängd kvalificerade kontroll, - och ledningstjänster inom infrastruktur och fastighetsbranschen. 

Besiktning

Vi genomför alla typer av inspektioner och besiktningar från komplexa konstruktioner och bostäder till lekplats besiktningar. Certifierade besiktningsmän och kontrollansvariga.

Projektledning

Som beställarstöd driver vi bygg- och projektledning med bred och kompetens och över 20 års erfarenhet

Tillstånd och ledning

Vi hjälper våra kunder från de tidiga skedena till avslut och överlämning av alla typer av bygg- och anläggningsarbeten. Tillståndsprocesser och behöriga ledningarbeten.

Lekplats besiktning 

Är en enkel och strukturerad process. Reco Konsult arbetar ständigt för att säkerställa att varje steg i processen är tydligt och smidigt för dig som kund, oavsett om du representerar en bostadsrättsförening, en skola, en kommun eller en privat fastighetsägare.                                 

Utbildningar

RECO Konsult vill skapa bra förutsättningar och en trygg arbetsmiljö för alla att kunna utföra sittarbete på ett säkert sätt. Samtliga utbildningar följer arbetsmiljöverkets föreskrifter samt gällande lagar och krav.

UtbildningarVårt tjänsteutbud

RECO erbjuder resurser med rätt kompetens, utbildning och erfarenhet för projekt i alla skeden. 


Projektledning | Beställarstöd | Utredning/förstudie |   Projektingenjörer | Produktionsplanering | Byggledning | Bas P/U | Certifierade Besiktningsmän | Sakkunniga | Certifierad sakkunnig skyddsrum | Certifierad Kontrollansvarig enl. PBL-K | Betong Kompetensklass enligt I-U SS 137006
Nyheter

Nytt samarbete med Spinview för en hållbar och digitaliserad tillståndsbedömning av fastigheter

30/08/2024

RECO har inlett ett nytt samarbete med Proptech bolaget Spinview. Spinview erbjuder en innovativ teknisk lösning för att med hjälp av digitala tvillingar inte bara skapa BIM modeller men även med visuell intelligens analysera tillståndet och hälsan av en byggnad på en djupare nivå. Tänk dig en löpande hälsoundersökning där du kan fånga upp en potentiell kommande driftstörning.

Sverige har 64 000 skyddsrum och de flesta ska kunna iordningställas inom 2 dygn. I fredstid används många skyddsrum som föreningslokaler, cykelrum, parkeringsgarage mm. och vi ser ett stort behov av att förbereda för en upprustning.

RECO och Spinview har tillsammans utvecklat en ny och effektiv kontroll av skyddsrum med fokus på beredskap. Med ny innovativ teknik skannar vi av,kartlägger och visualiserar skyddsrummets luftkvalitet och kombinerar resultatet med ny digitaliserad checklista i enlighet med MSB’s krav.

NYHETER

RECO Konsult Stockholm AB  har nytt ramavtal med      Region Stockholm.

01/01/2024


Namn E-post Meddelande Submit

Kontakta oss

Östgötagatan 26, 116 25 Stockholm

073-688 07 33
 


                                                        


RECO Konsult är medlem i Sveriges ledande organisation för tjänsteföretagen Almega och Svenskt Näringsliv.